Etablering af vejbump

07-07-2018 trafik bump tunnel

I uge 28-29 (9. juli - 20. juli) bliver der etableret vejbump 1. Møllemosevej og Sportsvej samt 40 km. zone 2. Kollerød Bygade ved brotræet samt 30 km zone 3. Kollerød Bygade/Flintholmvej

I uge 28-29 (9. juli - 20. juli) bliver der etableret vejbump

1. Møllemosevej og Sportsvej samt 40 km zone,
2. Kollerød Bygade - ved Brotræet samt 30 km zone og
3. Kollerød Bygade/Flintholmvej, jf. https://www.alleroed.dk/…/veje-og-tra…/aktuelle-vejprojekter.

Det fremgår videre, at "frem til september (vil): Vejbelysningen moderniseres på udvalgte veje.
Allerød Kommune er startet op på en omfattende energioptimering af kommunens vejbelysning. I år udskiftes 1200 vejbelysningsarmaturer ud af de ca. 8000 gadelygter, som kommunen drifter."

I første omgang tages de armaturer, som giver den største energibesparelse. Der er startet op i Lynge, og hernæst følger Blovstrød og Lillerød. Arbejdet forventes udført ultimo september 2018.
Formodentlig er belysningen i tunnelen mellem Gl. Kollerød Vej og Sportsvej omfattet af ovenstående.

Følg linket og se, hvor der ligeledes bliver lavet hastighedsbegrænsende tiltag.